1. Πολιτική Επιστροφών

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να ελέγξει τη συσκευασία για πιθανές εξωτερικές εκδορές (από την μεταφορική εταιρεία) να αποσυσκευάσει προσεκτικά χωρίς να καταστρέψει τη συσκευασία και να ελέγξει τα εμπορεύματα για να επιβεβαιώσει την  ύπαρξη των εξαρτημάτων που περιγράφονται σε αυτή καθώς και την ανυπαρξία εξωτερικών ελαττωμάτων. Στην περίπτωση που διαπιστώσει εξωτερικά ή αισθητικά ελαττώματα, δικαιούται να υπαναχωρήσει ή να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του συσκευασία και να λάβει ένα καινούριο.

Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του προϊόντος θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση χωρίς ελαττώματα.

Πριν από κάθε επιστροφή προϊόντος, θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με το κατάστημα στο 2313 014 699  είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@bhome.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου www.bhome.gr

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στην αρχική τους συσκευασία αμοντάριστα. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και την πλήρη συσκευασία του σε άρτια κατάσταση (‘as new’).

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι σωρευτικά τιθέμενες προϋποθέσεις:
– να επικοινωνήσετε άμεσα μετά την παραλαβή με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας για γνωστοποίηση του θέματος που έχει προκύψει
– να μας αποσταλούν φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή μέσω email στο info@bhome.gr

– το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να μην έχει μονταριστεί / συναρμολογηθεί
– το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)
– η συσκευασία των προϊόντων να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν μαζί με τα εξαρτήματα και τις οδηγίες συναρμολόγησης και να είναι σε άριστη κατάσταση.

Συγκεκριμένα:
– Στην περίπτωση που κάποιο είδος που παραλάβατε είναι ελαττωματικό μπορείτε να αποστείλετε το προϊόν χωρίς έξοδα αποστολής αρκεί να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία επιστροφής με τη διαδικασία μεταφοράς. Εάν ο καταναλωτής επέλεξε να παραλάβει το προϊόν με μεταφορική εταιρεία της δικής του επιλογής, υποχρεούται να το επιστρέψει με την ίδια μεταφορική εταιρεία. Εφόσον το προϊόν εμφανίζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα, το αντικαθιστούμε, το συντομότερο δυνατόν και άνευ εξόδων για τον καταναλωτή (με την επιφύλαξη πάντα της ύπαρξης διαθεσιμότητας) με εξαίρεση προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον εισαγωγέα, οπότε θα πρέπει να αποδεχτεί και αυτός την επιστροφή και αντικατάσταση.

– Στην περίπτωση που σας στείλαμε λάθος προϊόν, σας το αντικαθιστούμε με το ορθό και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς, παλιού και νέου προϊόντος.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, άλλως υπαναχώρηση από την συναλλαγή εφόσον ο πελάτης το προτιμήσει, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη.

Η επιστροφή του προϊόντος στο κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Φιλίππου 22, 54631, Θεσσαλονίκη θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Τυχόν υπέρμετρη καθυστέρηση εκ μέρους του καταναλωτή της επιστροφής των προϊόντων σημαίνει αυτοδικαίως απώλεια του δικαιώματος αντικατάστασης και αποδοχή των προϊόντων ως έχουν.

Σε περίπτωση που το υπό επιστροφή προϊόν έχει αποσταλεί με μεταφορική ή courier που επιλέχθηκε από τον καταναλωτή, θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν αυτό και πάλι στην έδρα μας με την ίδια μεταφορική εταιρεία, ακόμη και σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος. Σε περίπτωση που το υπό επιστροφή προϊόν έχει αποσταλεί με μεταφορική ή courier που επιλέχθηκε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα πρέπει και πάλι να επιστρέψει το προϊόν αυτό και πάλι στην έδρα μας με την ίδια μεταφορική εταιρεία.

Επισημαίνεται ότι τα έξοδα επιστροφής και ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον πελάτη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα ή έλλειψη ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

  1. Ακύρωση παραγγελίας

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία μπορείτε να καλέστε εντός 24 ωρών στα τηλέφωνα 2313 014 699 ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bhome.gr και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.


  1. Μη επιστρεφόμενα

    ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ:

- Προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον καταναλωτή, με ειδικές προδιαγραφές ή απαιτήσεις του καταναλωτή ή εν γένει προϊόντα εξατομικευμένα για τον καταναλωτή, παρά μόνον αν ελλείπουν παντελώς οι συμφωνημένες ιδιότητες. Τέτοια παντελής έλλειψη δεν συντρέχει όταν υπάρχουν λογικές και μικρές αποκλίσεις σε μορφολογικά χαρακτηριστικά, λ.χ. χρώμα, σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη.

- Προϊόντα που αναφέρονται ως ¨τελευταία κομμάτια¨ ή ¨προσφοράς¨.
- Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί και η χρήση τους σαφώς εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο.

Στην περίπτωση που ο καταναλωτής έχει προβεί μόνο σε ηλεκτρονική (online) ή τηλεφωνική κράτηση προϊόντος, χωρίς υποχρέωση πληρωμής, προκειμένου αυτό να το αγοράσει από το φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καθώς η συναλλαγή αυτή δεν συνιστά πώληση εξ αποστάσεως, στην οποία και μόνο εφαρμόζεται ειδικώς το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή.

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.

************************************************************************************************

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  1. Τόπος και χρόνος παράδοσης

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός του Ελληνικού Κράτους. Κατόπιν συνεννόησης δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και από την υπόλοιπη Ευρώπη (αποστολή μέσω μεταφορικής εταιρείας που συμφωνείται από κοινού με τον πελάτη). Οι παραδόσεις εκτελούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών σε προκαθορισμένες ώρες, με εύλογη διάρκεια απόκλισης λόγω δυσκολιών κατά την παράδοση άλλων ειδών σε άλλους πελάτες ή και κυκλοφοριακών προβλημάτων. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο και διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει. Η αποστολή εκτελείται μέσω της κατά τόπους συνεργαζόμενης μεταφορικής. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας σας για όλους τους προορισμούς κυμαίνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την περιοχή παράδοσης και υπολογίζεται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της επιβεβαίωσης της πληρωμής σας. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Το κόστος αποστολής εξαρτάται από το βάρος / όγκο της παραγγελίας σας και υπολογίζονται μέχρι το πεζοδρόμιο της εισόδου της δηλωμένης διεύθυνσης. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης στο χώρο σας.

  1. Τρόπος παράδοσης παραγγελίας εντός Θεσσαλονίκης

Τα παραδοτέα κατόπιν της πώλησης προϊόντα μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη, να αποσταλούν στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί στον πελάτη μέσω  ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την αποδοχή της παραγγελίας και ενημερώνει τον πελάτη για το κόστος αποστολής. Οι περιοχές εξυπηρέτησης της εταιρείας αφορούν τα όρια των πολεοδομικών συγκροτημάτων της Θεσσαλονίκης και του ευρύτερου Νομού Θεσσαλονίκης. Οι αποστολές που αφορούν απομακρυσμένο ή δυσπρόσιτο προορισμό (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά νησιωτική ή ακριτική περιοχή κ.α.) γίνεται σε συνεννόηση με τον πελάτη δια της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και συμφωνείται από κοινού η μεταφορική εταιρεία και το κόστος της αποστολής που επιβαρύνουν τον ίδιο.

  1. Παραδόσεις σε περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης

Στις περιπτώσεις παραδόσεων εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης μας η παράδοση γίνεται κατόπιν συνεννόησης μέσω μεταφορικής εταιρίας επιλογής είτε της ΕΤΑΙΡΙΑΣ είτε του πελάτη, επιλέγοντας ο ίδιος τον εντεταλμένο μεταφορέα, ενώ στην περίπτωση αυτή η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της για την μετάβαση και παράδοση των εμπορευμάτων σε άρτια κατάσταση και συσκευασία, στον μεταφορέα που ορίζει ο αγοραστής. Η ευθύνη από την πώληση στην περίπτωση αυτή μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης των πωληθέντων εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην μεταφορική εταιρεία.

  1. Παραλαβή από κατάστημα

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα παραλαβής από το κατάστημα της εταιρείας, χωρίς επιπλέον χρέωση Φιλίππου 22, 54631, Θεσσαλονίκη. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος να παραλάβει το/τα προϊόν/ντα που αυτός έχει επιλέξει από το κατάστημα εφόσον έχει προηγηθεί μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι τα εμπορεύματα του είναι διαθέσιμα προς παράδοση, αποπληρώνοντας το τίμημα των προϊόντων αυτών με μετρητά ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας, κατά την παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα.

5.     Κανόνες που αφορούν τις παραδόσεις εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και του ευρύτερου Νομού Θεσσαλονίκης

Οι παραδόσεις των εμπορευμάτων εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και του Νομού Θεσσαλονίκης ευρύτερα, πραγματοποιούνται στο πεζοδρόμιο της δηλωθείσας διεύθυνσης. Εάν ο πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά των προϊόντων σε όροφο και την συναρμολόγηση αυτών θα πρέπει να έχει προηγηθεί γραπτή συνεννόηση (με ηλεκτρονική αλληλογραφία) και συμφωνία με την εταιρεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος. Η εταιρεία δικαιούται για λόγους ασφαλείας και προστασίας των προϊόντων και των μεταφορέων, να προτείνει εναλλακτικά τη μεταφορά στον όροφο μέσω γερανού. Τα σχετικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη. Διευκρινίζεται ότι για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα προϊόντα κατά τη μεταφορά από το πεζοδρόμιο μέχρι τον όροφο, βαραίνει τον πελάτη, καθώς ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή από τη στιγμή που το είδος παραδίδεται στο πεζοδρόμιο της διεύθυνσης που θα υποδείξει ο πελάτης.

6.     Χρόνος αποστολής – παράδοσης

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της χώρας. Σε περιπτώσεις παραγγελιών από κάποια άλλη χώρα, θα πρέπει ο πελάτης/χρήστης να μας υποδείξει το πρακτορείο μεταφορών/courier όπου θέλει να παραδοθούν τα προϊόντα.

Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο.  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε περίπτωση εκτάκτου και απρόβλεπτου κωλύματος που τυχόν θα αντιμετωπίσει η εταιρεία όσον αφορά την παράδοση προϊόντων, δικαιούται να αναβάλει την παράδοση του συνόλου ή μέρους των προϊόντων και υπηρεσιών, με έγγραφη δήλωσή της (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) ή τηλεφωνική ενημέρωση.